המרכז לאומנויות המחול בירושלים: בית ספר לבלט קלאסי ומחול מודרני


המרכז לקידום אומנויות המחול בירושלים (ע"ר) הנו בית ספר לבלט קלאסי ומחול מודרני העובד במתכונת הנהוגה בבתי הספר המובחרים ביותר. תכנית הלימודים בבית הספר הנה רב שנתית ותכליתה להעניק הכשרה יסודית בתחום המחול לילדים ובני נוער בהתאם לכשרונם ומידת השקעתם. לשם כך אנו מקפידים על הוראה בקבוצות קטנות ומתן תשומת-לב אישית לכל אחת ואחד. במקביל, אנו מצפים מתלמידותינו למחויבות גבוהה לתחום המחול בכלל וללימודים הסדירים בפרט.

תהליך ההרשמה למרכז למחול: ההרשמה למרכז למחול היא שנתית וכך גם התשלום.  מכיוון שאנו עובדים בקבוצות קטנות ובמתכונת לימודית, לא ניתן לעזוב או להצטרף לקבוצות במהלך השנה, אלא במקרים חריגים. יוצאת מן הכלל היא קבוצת המכינה שם ניתן לבטל את ההרשמה עד סוף חודש דצמבר. בהתחשב בזאת, אנו מאפשרים לכל תלמידה חדשה חודש ניסיון במהלכו היא תחליט אם היא מעונינת להירשם לכל השנה.

תשלום: במעמד ההרשמה יפקידו ההורים שיקים דחויים לפקודת 'המרכז לקידום אומנויות המחול' עד סוף השנה. התשלום כולל את החופשים המצוינים בלוח השנה של הסטודיו. 

 

השלמת שיעורים: ככלל, איננו מפצים תלמידה על שיעורים שהחסירה מיוזמתה. תלמידה שהחסירה שיעורים תוכל להשלימם במהלך שנת הלימודים בה היא רשומה, כולל בשיעורי קבוצות אחרות. לשיעורים שבוטלו בשל העדרות המורה יימצא מועד חלופי.  

קוד התנהגות: אנו במרכז למחול מאמינים באווירה לימודית חיובית ולא תחרותית. אנו מקפידים על התנהגות מופתית של התלמידות כלפי תלמידות אחרות וכלפי צוות ההוראה. כל התנהגות חורגת עלולה להסתיים בהדחה מהסטודיו ללא החזר כספי.

מופע סוף השנה: בסוף כל שנת לימודים אנו משתדלים לקיים מופע בו משתתפות תלמידות הסטודיו. עם זאת, עלינו להבהיר כי ההשתתפות במופע איננה זכות אוטומטית אלא בונוס לתלמידות שעבדו קשה והראו נכונות להשתתף במופע. בכל מקרה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לשתף תלמידה במופע אם סברנו, כי היא לא הראתה את הנכונות המלאה לכך, או לא השתתפה בחזרות כנדרש. ההשתתפות במופע איננה חובה ותלמידה יכולה להשתתף בשיעורים מבלי לקחת חלק במופע. אנו רק מבקשים להודיע לנו על כך מראש.

 

הצהרת בריאות וביטוח: מי שרושמים את ילדיהם למרכז למחול מצהירים כי אין להם מגבלות רפואיות המונעות מהם לעמוד במאמץ הנדרש משיעורי מחול. בסטודיו אנו נוקטים באמצעי הבטיחות החמורים ביותר ושומרים על הגיינה גבוהה. כל תלמידי המרכז מבוטחים במסגרת חברת אריה ביטוח. עלות הביטוח כלולה במחיר.

לסיום: אנו במרכז למחול מאמינים כי בלט היא אומנות הדורשת השקעה, משמעת והקרבה. מטרתנו היא לעזור לתלמידותינו להגיע להישגים הגבוהים ביותר לפי יכולתן. אנו נעשה כל מאמץ לשם כך ואנו מקווים שאף אתן. בהצלחה!

תהליך הרשמה ותקנון